Od 20 lat wiarygodny partner dla twojej inwestycji

1 1 2 2 3 3 4 4

 

 Montaże

Energo-Remont Sp. z o.o. prowadzi prace montażowe w kraju i za granicą. Montaż odbywa się wg projektów, wytycznych Inwestora lub użytkownika. Prace montażowe prowadzone są przy użyciu specjalistycznego sprzętu montażowego, dźwigów o wysokich parametrach pracy, atestowanych materiałów i zachowaniu najwyższych rygorów jakościowych. często standardy techniczne i jakość pracy poddawana jest sprawdzeniu przez Urząd Dozoru Technicznego. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu prac montażowych w szczególności:
  • KOTŁOWNIE
  • RUROCIĄGI WSZELKICH TYPÓW
  • LINIE TECHNOLOGICZNE
  • INSTALACJE TERMOOLEJU
  • SYSTEMY TRANSPORTU WEWNĄTRZZAKŁADOWEGO
  • KONSTRUKCJE STALOWE
  • ZBIORNIKI, SILOSY STALOWE

{tekst}
 

 

Posiadamy certyfikat ISO 3834 Lider Rynkucwb logo 200