Od 20 lat wiarygodny partner dla twojej inwestycji

1 1 2 2 3 3 4 4

 Wykonawstwo

Energo-Remont Sp. z o. o. dzięki długoletniemu doświadczeniu oraz wysoko wykwalifikowanemu personelowi zapewnia kompleksową obsługę w zakresie realizacji inwestycji w branży mechanicznej ze sprawdzonymi podwykonawcami branży elektrycznej i budowlanej. Prace realizujemy w trakcie planowanych postojów oraz w warunkach zapewnienia ciągłości ruchu lub na czynnych obiektach przy zachowaniu szczególnych środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, mienia i środowiska. Zapewniamy doradztwo techniczne, budżety inwestycyjne, wykonawstwo projektu, kompleksowe dostawy materiałów, badania nieniszczące i niszczące oraz organizujemy odbiory Urzędu Dozoru Technicznego a na zakończenie zapewniamy udział w rozruchach.
Wykonujemy:
  • ZBIORNIKI STALOWE
  • KONSTRUKCJE STALOWE
  • KOMPLETACJE DOSTAW Z MONTAŻEM LUB BEZ
  • KOMPLEKSOWE WYKONAWSTWO „POD KLUCZ”

{tekst}
Posiadamy certyfikat ISO 3834 Lider Rynkucwb logo 200