Services 2018-02-15T20:15:21+00:00

Przegląd Usług

Od początku istnienia spółka specjalizuje się w zakresie:

  • Wykonywania, remontów oraz modernizacji kotłów parowych i wodnych, w tym projektowania i wykonania instalacji energetycznej, prac wymurówkowych
  • Wytwarzania elementów urządzeń bezciśnieniowych i ciśnieniowych
  • Wykonywania, remontów i modernizacji stałych zbiorników bezciśnieniowych i ciśnieniowych, zbiorników materiałów trujących lub żrących
  • Montażu rurociągów olejowych, parowych, wodnych, wysokotemperaturowych, ciśnieniowych
  • Montażu linii technologicznych
  • Montażu konstrukcji stalowych
  • Naprawy i modernizacji Urządzeń Transportu Bliskiego (UDT), takich jak: podestów ruchomych, suwnic, wciągników, wciągarek, żurawi samojezdnych, stacjonarnych, wieżowych

Others Energetic Paper Wood

Kliknięcie w dany sektor przemysłu umożliwia obejrzenie zrealizowanych projektów w tym sektorze.